tik-tok instagram youtube radio
godło uczelnia liderów
wcag
Menu Dostępności (CTRL+U)

Wersja kontrastowa:

Alt + Z

Treść strony:

Alt + X

Nawigacja strony:

Alt + C

Mapa Witryny:

Alt + V

Analityka BIG DATA - programowanie i projektowanie badań

Pierwsze w Polsce studia licencjackie wkraczające w magiczny obszar sztucznej inteligencji.

REKRUTACJA KLIKNIJ TUTAJ!


Informatyka, ekonomia, zarządzanie, statystyka, lingwistyka, socjologia, psychologia i dalej – programowanie, projektowanie…to tylko część obszarów nauki, które należą do programu studiów. Interdyscyplinarność jest cechą współczesnego kanonu kompetencji. Nie ma samotnych wysp, a praca wymaga zgodnej kooperacji każdego zespołu. Tymczasem, tak dzisiaj ważna, sztuczna inteligencja, codziennie zwiększa katalog dyscyplin i wywodzących się z nich technologii, które wchodzą w jej skład. Za fasadą nazwy kryją się rodziny skomplikowanych algorytmów uczenia maszynowego, sieci neuronowych, rozpoznawania obrazu, rozpoznawania mowy, przetwarzania języka naturalnego, systemy eksperckie czy metody statystyczne. I oczywiście dane, dane, dane… 

Pracujemy w niezwykłej epoce technologicznego przełomu. Trwa wyścig gigantów zdobywających dane. Uczeni kierują swoją uwagę w stronę wydajnych algorytmów analizujących olbrzymie zasoby danych. Użytkownicy nowych technologii, pełni obaw, oswajają ich możliwości. Fascynujący czas. I tu realizujecie swoje pasje. Zapraszamy w przyszłość!

Tu nauczysz się:
•    Wykorzystywać sztuczną inteligencję (AI) w badaniach dla biznesu
•    Analizować rzeczywistość za pomocą technik Big Data
•    Projektować badania społeczno-ekonomiczne
•    Analizować dane behawioralne

Będziesz potrafił:
•    Skutecznie zarządzać  zespołami
•    Korzystać z danych, które Cię otaczają
•    Projektować, tworzyć i zarządzać bazami danych
•    Analizować, prognozować i projektować procesy gospodarcze i społeczne dla biznesu i administracji

Będziesz umiał:
•    Programować
•    Wizualizować wyniki badań
•    Modelować i badać organizacje oraz nimi efektywnie zarządzać

Zdobędziesz rozległą wiedzę z ekonomii, zarządzania, statystyki, psychologii, języka obcego, która pomoże zrozumieć Świat. 
Celem nauki w ramach modułu specjalnościowego big data – programowanie i projektowanie badań jest wykształcenie absolwenta posiadającego rozszerzone kompetencje i umiejętności wykorzystania w praktyce wiedzy teoretycznej z zakresu analizy danych i big data, w tym przede wszystkim projektowania, programowania i wykorzystania zaawansowanych narzędzi programistycznych i statystycznych dla identyfikacji źródeł, pozyskania i obróbki danych. Absolwent będzie także posiadał umiejętności oceny potencjału źródeł danych i możliwości ich analizy i modelowania za pomocą zaawansowanych narzędzi programistycznych (w oparciu o środowisko Python i R) oraz narzędzia statystyczne, ekonometryczne wykorzystujące metody big data na użytek zadań biznesowych i analityczno-badawczych instytucji-klienta. Zdobyta podczas specjalizacji praktyczna wiedza w zakresie współpracy w zespole badawczym w procesie projektowania i realizacji badań, a także w zakresie: kształtowania marki, wykorzystania mediów społecznościowych w analityce społecznej, zarządzania projektem badawczym i koordynacji procesu badawczego, współpracy w sieci z dostawcami danych i umiejętności doboru źródeł danych, promowania wykorzystania metod big data w analizach otoczenia społeczno-ekonomicznego pozwoli na podnoszenie skuteczności i efektywności absolwenta na nowoczesnym rynku pracy.

Studiując BIG DATA w analityce ekonomicznej i społecznej możesz wybrać dwie specjalności:
•    Analityka Big Data - programowanie i projektowanie badań
•    Interpretacja i analiza danych społecznych i ekonomicznych 

ZOSTAŃ LIDEREM NOWOCZESNEJ GOSPODARKI!

Rozwijaj się i studiuj w Karkonoskiej! REKRUTACJA

Chcesz wiedzieć więcej? WIĘCEJ INFORMACJI

Pobierz: szczegółowe informacje  |  program studiów

Wybierz stopień

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Wybierz stopień

Wiemy, że wielu z naszych studentów to osoby, które pracują, mają rodzinę, obowiązki lub absorbujące hobby. Dlatego też, program studiów układamy w sposób, który gwarantuje nie tylko zdobycie niezbędnej wiedzy i umiejętności, ale również umożliwia pogodzenie nauki z życiem prywatnym.